Meniu Închide

Proiectul „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”, cod SMIS 2014+: 117197

UAT Comuna Fârtăţeşti, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanţare pentru proiectul „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”, cod SMIS 2014+: 117197.

 Proiectul se realizează prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la cele prestate de colectivităţile locale.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 3.274.389,94 lei, din care 2.426.909,21 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 371.171,88 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 57.106,21 lei cofinanţare din partea Beneficiarului.

 Perioada de implementare a proiectului

Proiectul are o durată de implementare de 39 de luni, respectiv de la data de 12.10.2016 până la data de 31.12.2019.